Wędliny

UWAGA!!! WSZYSTKIE ZAMóWIENIA Z WęDLINAMI WYSYłAMY WYłąCZNIE ZA POśREDNICTWIEM FIRMY KURIERSKIEJ.


Boczek wędzony bez kości Rolmięs
40.00 PLN
... więcej informacjiMożliwe minimum:  0.1 Ważenie co: 0.1


Kiełbasa chłopska eko-rol
54.20 PLN
... więcej informacjiMożliwe minimum:  0.1 Ważenie co: 0.1

Kiełbasa PRL-u ROLMIĘS
38.00 PLN
... więcej informacjiMożliwe minimum:  0.1 Ważenie co: 0.1

Krakowska pieczona Rolmięs
70.60 PLN
... więcej informacjiMożliwe minimum:  0.1 Ważenie co: 0.1